پروژه های در حال فروش

پروژه اول

Çiğli 

200.000₺
Lira


Apartment

پروژه دوم

Bornova

259.000₺
Lira


Residence

پروژه سوم

Bornova

239.000₺
Lira


                     Apartment

پروژه چهارم

Bayraklı

485.000₺
Lira


Residence
Office

پروژه چهارم

Bayraklı

790.00₺
Lira


Residence
Office

پروژه چهارم

Ataşehir

650.000₺
Lira


Apartment

پروژه چهارم

Ataşehir

850.000₺
Lira


Luxury
Villa

پروژه چهارم

Ataşehir

760.000₺
Lira


Luxury
Apartment

پروژه چهارم

Gümüşpala

400.000₺
Lira


           Apartment

پروژه اول

Bornova

700 sq m
2 Bathrooms

Rooms 4
 

2 Bedrooms

پروژه دوم

Bornova

600 sq m
1 Bathrooms

Rooms 2
 

1 Bedrooms

پروژه سوم

Bornova

800 sq m
1 Bathrooms

Rooms 3
 

2 Bedrooms

پروژه چهارم

gfhsd

850.000₺
Lira


Luxury
Villa

پروژه چهارم

Ataşehir

760.000₺
Lira


Luxury
Apartment

پروژه چهارم

Gümüşpala

400.000₺
Lira


           Apartment

ارتباط با ما             

ریمکس مای آفیس با کادری با تجربه و اکیپی حرفه ای برای سرمایه گذاری شما بهترین گزینه ها را آماده میکند 

فاکس

+90 544 977 9090

وب سایت

www.remaxmyofis.com

فرم تماس

ما را دنبال کنید